PA3200GF

Materiál s vynikající tuhostí, dobrou odolností vůči otěru, kluznými vlastnostmi a vhodný pro obrábění.

Klíčové vlastnosti

Základem tohoto materiálu je PA12 s přídavkem skelných částic, které tvoří 30 % obsahu prášku. Díky tomu disponuje materiál vysokou tuhostí a hustotou.

PA3200GF je odolný proti opotřebení, dobře se obrábí a má dlouhodobě stálé vlastnosti. Během výrobního procesu se navíc materiál chová velice stabilně a jen málo se teplotně deformuje.

Vhodné využití

Tento polyamid se nejčastěji využívá u funkčních prototypů, které podléhají statickému zatížení, nebo je u nich vyžadována tuhost a otěruvzdornost. Zároveň lze z PA3200GF v kombinaci s dodatečným obráběním vyrobit vysoce přesné finální díly.

Konkrétní aplikace

Technologické specifikace

Standardní doba dodání 5 pracovních dnů
Přesnost výroby ±0,2 % (se spodní hranicí ± 0.2 mm)
Výrobní vrstva 0.12 mm
Minimální tloušťka stěny 0,5 mm (zachování vlastností 1 mm)

 

Datasheet

Pevnost v tahu 51 MPa
Modul pružnosti 3200 MPa
Prodloužení 9 %
Teplota tepelné deformace HDT 1,8 MPa 96 °C
Teplota tepelné deformace HDT 0,45 MPa 157 °C

 

Stáhnout datasheet

Mějte vše na jednom místě. Stáhněte si datasheet všech našich výrobních materiálů.

Stáhnout datasheet