Stereolithography (SLA)

Nejstarší technologie vytvrzování tekutého fotopolymeru laserem. Hodí se pro výrobu prototypů, u kterých záleží na vysoké míře detailu a jemném povrchu.

Co je SLA

Stereolitografie (SLA) je nejrozšířenější technologií aditivní výroby. Jako vstupní materiál využívá fotocitlivou polymerní pryskyřici (fotopolymer) v tekuté formě, která je vrstvu po vrstvě vytvrzována pomocí UV laserového paprsku. Díly vyrobené metodou SLA jsou izotropní, vodotěsné, hladké a velmi přesné.

Vhodné využití

Technologie SLA se skvěle hodí pro rychlou kusovou výrobu a extrémně rychlé prototypování. Vysoká míra detailů a kvalita povrchu umožňují využití SLA pro tvorbu prototypových designových dílů. Předností je možnost vyrábět z transparentního materiálu, což je vhodné pro díly do automobilního průmyslu s optickými plochami nebo průhledná pouzdra světlometů.

Hledáte transparentní díly, vytavitelné modely s vysokou teplotní odolností a perfektními detaily? Zvolte si SLA.

Hlavní výhody

  • transparentní vlastnosti dílů
  • celistvé díly ve velikosti 800 x 800 x 600 mm
  • ostré i jemné detaily

Jak vypadá využití technologie SLA ve šperkařské praxi, se můžete podívat v naší případové studii, kde jsme pomocí SLA vyrobili 3 umělecké artefakty v životní velikosti.

Technické specifikace

Standardní doba dodání minimálně 7 pracovní dny (závisí na volbě materiálu, velikosti a počtu dílů a povrchové úpravě)
Standardní přesnost podle ISO 2768–c
Tloušťka vrstvy 0,1 mm
Minimální tloušťka stěny 0,5 mm (závisí na materiálu, nižší tloušťky jsou možné vyrobit po konzultaci)
Velikost výrobní komory 800 x 800 x 600 mm
Charakteristika povrchu Díl má velmi hladký, saténový povrch s minimální viditelností vrstev. Povrch lze dodatečně upravit tryskáním, barvenímlakováním, a pokovením.

 

Jak SLA funguje?

SLA využívá k výrobě dílů UV laser, který podle počítačového 3D modelu vytvrzuje fotopolymer v jednotlivých vrstvách. Díl se po skončení výroby dodatečně vytvrzuje v UV peci, aby měl požadované vlastnosti.

Sweeping

Sweeping

Nejprve dojde k ponoření platformy o jednu tloušťku vrstvy. Lišta tzv. sweeper, překryje platformu fotopolymerem a zároveň odstraní bubliny na hladině.

Vytvrzení fotopolymeru

Vytvrzení fotopolymeru

UV laser postupně na hladině osvítí celý průřez dílu v dané vrstvě, čímž v pryskyřici dojde k chemické reakci a vytvrzení dané plochy.

Pokles platformy

Pokles platformy

Následně platforma poklesne o jednu tloušťku vrstvy a celý proces se opakuje dokud nejsou vyrobeny všechny díly.

Finální vytvrzení

Finální vytvrzení

Po dokončení výroby jsou díly v tzv. surovém stavu. K dosažení požadovaných vlastností je potřeba díly na závěr očistit a sekundárně vytvrdit.