FAQ

Zodpovíme všechny Vaše dotazy. Odpovědi na ty nejčastější však můžete zjistit nyní.

Obecné dotazy

1

Jaká je dodací lhůta?

Záleží na finální povrchové úpravě, lze však říci, že naturální díly bez povrchové úpravy můžete mít na stole
do 4 pracovních dní.

2

Dodáváte zboží i mimo ČR?

Ano, zboží dodáváme do celého světa.

3

Jaké je nejmenší možné odebrané množství?

Vzhledem k flexibilitě aditivní výroby, není nejmenší množství limitováno. Rádi Vám pomůžeme s projekty, které obsahují byť jen jeden aditivně vyrobený díl.

4

V jakých formátech můžeme zaslat 3D data?

Ideálně .STEP, případně .STL ve vysoké kvalitě. V případě, že 3D data nemáte ani v jednom z těchto formátů, tak vás velmi rádi navedeme k postupu, jak z vašeho CAD programu tyto formáty vyexportovat.

5

Co je aditivní výroba?

Výrobní proces spojování materiálu k vytváření trojrozměrných objektů vrstvu po vrstvě z digitálních 3D dat.

Aditivní výroba má potenciál transformovat výrobní průmysl v rámci dodavatelských řetězců, digitálních skladů a umožňuje rychlou adaptaci při řešení aktuálních problémů. Vždy jde hlavně o to, vybrat vhodnou aplikaci, technologii a designový přístup.

6

Jak se liší aditivní výroba od konvenční výroby?

Materiál se u aditivní výroby přidává vrstvu po vrstvě. U konvenční výroby se materiál buďto odebírá, tvaruje nebo přidává v celém objemu.

7

Jaké jsou hlavní výhody aditivní výroby?

Svoboda designu, rychlost dodání, snížení nákladů, personalizace dílů, spojování sestavy dílů v jednom kuse a udržitelnost technologie.

To je 6 hlavních výhod aditivní výroby. Více o každé z nich si můžete přečíst na stránce O aditivní výrobě.

8

Proč jít do aditivní výroby s ONE3D?

Zakládáme si na férovém osobním vztahu, jednání a snažíme se růst se zákazníkem. Vždy s ohledem na kvalitu, flexibilitu a rychlost. Přečtěte si 11 hlavních důvodů proč s námi spolupracovat.

Materiály
a jejich vlastnosti

1

Jaká je teplotní odolnost materiálů PA2200, PA3200GF a MJF PA12?

Provozní teplotu je třeba chápat jako další z mnoha faktorů ovlivňujících vlastnosti daného materiálu. Teplotní odolnost z toho důvodu není možné určit jako jednu konkrétní hodnotu pro jeden konkrétní materiál. Pro její přesné určení je potřeba znát danou aplikaci, způsob a míru zatížení a ostatní vlivy prostředí.

2

Jak se liší mechanické vlastnosti materiálů PA2200 a PA3200GF?

PA2200 představuje obchodní název společnosti EOS GmbH pro polyamid 12 bílého zbarvení. Materiál PA3200GF představuje bílý polyamid 12 s přídavkem skelných kuliček.

Mechanické vlastnosti se navzdory stejnému základnímu materiálu liší poměrně značně. Největší rozdíl je možné pozorovat v tuhosti jednotlivých materiálů. Youngův modul pružnosti v tahu PA3200GF je o 52–⁠94 % vyšší, než v případě PA2200. Tato charakteristika popisuje míru elastické deformace při statickém zatížení tahem.

Jinak řečeno při stejném tahovém zatížení reaguje materiál PA2200 elastickou deformací, která je přibližně 1,5 až 2x vyšší, než u materiálu PA3200GF.

3

Plavou díly z PA2200 a PA12 na vodě?

Hustota materiálu EOS PA2200 (~930 kg/m3) je nižší a hustota HP PA12 (~1010 kg/m3) naopak mírně vyšší, než hustota destilované vody při pokojové teplotě (~998 kg/m3). Nejvyšší hustoty dosahuje voda při teplotě 3,98 °C (~1000 kg/m3) a nejnižší naopak v bodě varu (~958 kg/m3). V celém rozsahu výskytu kapalné vody by však mělo platit, že PA2200 bude plavat na hladině a PA12 naopak plavat nebude.

Toto může být ovlivněno rozdíly v obsahu jiných látek ve vodě, zachycením vzduchu na povrchu nebo v kapsách dané geometrie dílu nebo nukleací plynů obsažených ve vodě na povrchu dílů.

4

Je výrobek z materiálu Alumide vodivý?

Materiál Alumide je i navzdory obsahu hliníkových částic možné označit za elektrický izolant. Hodnota jeho povrchové rezistivity je totiž řádově 1014 Ω. Vyznačuje se však poměrně nízkou hodnotou elektrické (průrazové) pevnosti (0,1 kV/mm) při střídavém napětí.

5

Splňuje některý z materiálů ESD požadavky?

V sortimentu materiálů od firmy EOS GmbH se nachází materiál HP 11-30, který se vyznačuje elektrostaticky disipativním chováním. Tento materiál běžně nevyrábíme, nicméně naše výrobní zařízení to umožňují.

Jedná se o polyamid 11 s přídavkem uhlíkových vláken. Navzdory obsahu uhlíkových vláken materiál vykazuje nízkou úroveň anizotropie, neboli různých vlastností v různých směrech. Tento materiál se vyznačuje velice vysokou tuhostí. Mechanické vlastnosti značně připomínají materiál PA3200GF, který běžně vyrábíme.

6

Můžete v jednom výrobním cyklu zpracovat více materiálů?

V případě všech našich výrobních strojů je možné v jedné stavbě používat jenom jeden materiál. Nicméně je možné spojení dvou dílů z různých materiálů po samotné výrobě. Tomuto spojení může být přizpůsobena geometrie jednotlivých součástí. Vzniká tak spoj, který kombinuje výhody tvarového a lepeného spoje.

Pro spojení dílů je samozřejmě možné použít také rozebíratelné spoje, kde je také možné s výhodou využít možnosti aditivních technologií a vytvořit tak tvarově složité spoje.

Výroba
a post-processing

1

Jaký je rozdíl mezi technologiemi SLS a MJF?

V případně technologie SLS je práškový materiál lokálně zahříván laserem a tak dochází k postupnému sintrování prášku v dané vrstvě. Následuje nanesení další vrstvy prášku a jejímu předehřevu. Tento proces se opakuje až do vytvoření předmětu dle digitální předlohy.

V případě technologie MJF jsou do práškové vrstvy materiálu kapány dvě kapaliny. Jedna z nich (tzv. fusing agent) zlepšuje pohlcování tepla materiálem a druhá (tzv. detailing agent) zlepšuje tepelnou vodivost prášku. Fusing agent je ve formě kapek dopraven do míst, kde má dle digitální předlohy vznikat sintrovaný díl. Detailing agent kopíruje obrys sintrovaného dílu z vnější strany a zajišťuje tak, že takto ošetřený prášek nebyl sintrován.

Následně je pomocí lampy postupně ozářen povrch vrstvy prášku a tím dochází k samotnému sintrování. Nanesena je další vrstva a proces se opakuje až do vytvoření předmětu dle předlohy.

2

Umíte vyrobit průhledný díl?

Průhledné díly vyrábět umíme! K tomu účelu využíváme materiál SOMOS WaterClear, který je určen pro technologii SLA.

Tento materiál je bezprostředně po výrobě průsvitný s mírnou drsností povrchu, kterou ale umíme snížit. Následným bezbarvým lakováním je dosáhnuto vynikající průhlednosti dílu.

3

Umíte do výrobků „vytisknout“ závity?

Tisk závitů je samozřejmě možný a je poměrně běžnou praxí. Nutné je však zmínit, že každá kombinace výrobní technologie a materiálu vykazuje rozdílné technologické možnosti. Velice malé závity tak nemusí být možné vyrábět.
Je vždy potřeba s námi konzultovat konkrétní aplikaci.

Možností řešení je nemálo i mimo tisknuté závity. Běžně jsou používány například závitové vložky nebo je závit možné také řezat do již vyrobeného dílu.

4

Jaká je minimální vyrobitelná tloušťka stěny?

Hodnoty minimální tloušťky stěn jsou uvedené u každého materiálu zde a jsou platné pro ideální případ.
Aplikace s tloušťkou stěn blížící se těmto hodnotám je nutno konzultovat individuálně.

Technologie Materiál Minimální tloušťka stěny Tloušťka stěny bez konzultace od
SLS PA2200 0,5 mm 1 mm
SLS PA3200GF 0,5 mm 1 mm
SLS PA1100 0,5 mm 1 mm
SLS Alumide 0,5 mm 2 mm
SLS PrimePart ST 1 mm 2 mm
SLA Water Clear 0,2 mm 1 mm
MJF TPU 1 mm 2 mm
MJF HP PA12 0,5 mm 1 mm
DMLS Ocel 1.2709 0,5 mm 1 mm
DMLS Ocel 316L 0,5 mm 1 mm
DMLS AlSi10Mg 0,5 mm 1 mm
5

Je možné pokovit vyrobené díly?

Pokovení může být provedeno na základní neošetřený povrch plastových výrobků, na povrch, který prošel chemickým vyhlazováním, ale také na broušený a lakovaný povrch, který zaručí vysoký lesk pokovených ploch. Pokovená vrstva dosahuje tloušťky jen několika mikronů, ale vykazuje velmi nízký elektrický odpor.

7

Je možné díly lepit a případně jak?

Lepení dílů je u nás běžnou praxí. Používáme ho zejména v případech, kdy díl není možné vyrobit v jednom kuse, případně pro standardní spojování sestav. Díky aditivnímu způsobu výroby je možné pro lepení připravit různé tvarové spoje. Díl je pak rozdělen dle možností daného výrobního zařízení.

Vstupem pro výrobu velkých dílů je pouze model s jeho konečnou podobou. Dělení dílu pak probíhá softwarově přímo u nás. Dle popsané aplikace se vybere materiál a technologie. Následně dochází k dělení dílu na menší částí, podle možností vybrané technologie. Pro lepší výběr použitého spoje a míst pro dělení je vhodné znát co nejvíce podrobností o dané aplikaci. Místa dělení jsou definována našim specialistou pomocí propojených úseček. V těchhle místech se díl rozdělí a případně se vygeneruje vybraný tvarový spoj.

Používáme čtyři základní typy spojů. Pro lepení se využívá široká škála lepidel. Jedná se zejména o všestranná kyanoakrylátové lepidla, případně lepidla přizpůsobená potřebám elastomerů. Dále používáme lepidla na bázi ethylkyanoakrylátu, které odolávají vysokým teplotám. Na lepení komponentů, vyráběných pomocí technologie SLA, používáme lepidla vytvrditelné pomocí UV záření. Použité lepidlo je vždy vybráno na základě informací o konkrétní aplikaci.

8

Jaký největší díl umíte vyrobit?

Největší výrobní komorou (800 x 800 x 600 mm) v našem „vozovém parku“ disponuje zařízení RPS NEO800, které využívá technologie SLA. Tato hodnota představuje aktuální rozměrový limit pro výrobu jednoho dílu v jednom kuse. Běžně však vyrábíme i podstatně větší díly, které jsou digitálně rozděleny na víc částí a které jsou po výrobě spojeny např. lepením. Spoj přitom bývá zpravidla tvarový, což je možné díky flexibilitě aditivních technologií.

9

Jak velký je stavební prostor výrobních zařízení?

Technologie Zařízení Výrobní prostor (Š x H x V)
SLS EOS P396 325 x 325 x 588 mm
MJF HP MJF 5200 380 x 284 x 380 mm
SLA RPS NEO800 800 x 800 x 600 mm
DMLS EOS M400-4 400 x 400 x 400 mm
10

Je možné na vyrobený díl něco „dotisknout“?

„Dotisknout“ díly je možné v případě technologie SLM, kdy je díl zarovnán do jedné roviny pomocí frézování. Následně je díl upnut do výrobního zařízení a díl se tak stává pomyslnou výrobní platformou pro první vrstvu.

V případě polymerů lze pouze vyrobit „protikus“ a díl dolepit.

11

Jaká je přesnost vyrobených dílů – případně toleranční norma?

V rámci naší výroby garantujeme toleranční normu DIN ISO 2768-1, třída C. Pro dodržení vyšších tolerančních norem je potřebná konzultace konkrétního případu.