AM Akademie

Když chybí data, přichází 3D digitalizace

04. ledna 2021 Když chybí data, přichází 3D digitalizace

„Když Karlovi odešel blok karburátoru na padesát let starém Hárleji“, …měl vědět, že je tu 3D digitalizace. A teď vážně.

3D digitalizace

3D optická digitalizace umožňuje získat kompletní informaci o povrchu, vyhodnocovat rozměry a geometrické tolerance, ale také realizovat tzv. proces reverse engineering, tedy vytvářet na naskenovaných datech plochy a CAD data (Computer Aided Design). Jednou z oblastí využití reverzního inženýrství je rekonstrukce nebo dokonce inovace dílů.

Když chybí data, přichází 3d digitalizace

3D skenování

Prvním krokem v celém procesu je 3D digitalizace. Pro získání 3D dat využíváme ve One3D špičkový 3D optický skenere ATOS 5 s rotačním stolem. 3D skener je schopen digitalizovat v přesnosti až 0,003 mm, což je závislé na velikosti měřícího objemu. Na skenovaný díl jsou nalepeny referenční značky, které zajistí spojení jednotlivých skenů. Skenovací proces je částečně automatizován, respektive měřící systém umožňuje softwarové řízení rotačního stolu nebo průmyslového robota se skenovací hlavou.

Když chybí data, přichází 3d digitalizace

Úprava polygonálních dat

Po naskenování celého dílu následuje úprava polygonálních dat. To představuje nedestruktivní optimalizaci, redukci velikosti polygonálních dat, opravu děr, eliminaci defektních polygonů apod. Výstupem tohoto kroku jsou data ve formátu STL, tedy popis povrchu pomocí sítě trojúhelníků.

Když chybí data, přichází 3d digitalizace

Reverzní inženýrství

Druhý krok představuje rekonstrukci polygonálních dat do tradičních CAD dat v podobě ploch nebo těles. Využíváme pokročilé softwarové nástroje, díky nimž jsme schopni vytvořit plnohodnotný CAD model s historií, a to i v nativních formátech. V průběhu tvorby jednotlivých geometrických prvků jsme také schopni kontrolovat odchylky tvaru nové geometrie od naskenovaného modelu a řídit celkového procesu. Výstupem druhého kroku je plnohodnotný CAD model nového dílu. Pro aditivní výrobu nebo jiné konvenční technologie je toto cílený stav. Ale také není problém vytvořit výkresovou dokumentaci.

Když chybí data, přichází 3d digitalizace

Výroba

Třetím krokem pak může být aditivní výroba. Skupina One3D disponuje strojním parkem pro průmyslový 3D tisk polymerů a kovů. Díl je možné vyrobit pomocí technologie Selective laser melting (SLM nebo také DMLS), která využívá laserového svazku k spojování kovového prášku. Materiál je lokálně taven v místech geometrie dílu a vrstvu po vrstvě vzniká plno objemový kovový díl. V případě výroby bloku karburátoru může být např. použita hliníková slitina AlSi10Mg.

Když chybí data, přichází 3d digitalizace

Další články

Nenechte si uniknout aditivní novinky

Jednou za 3 měsíce aktuální články, nové případovky a zprávy z oboru.
Přihlaste se k odběru!