Slovníček pojmů: Generativní design

Generativní design je přístup, v němž se designér/inženýr a počítač spojí jako spolutvůrci. Výsledkem je odlehčený design organického vzhledu, který je ideální pro aditivní výrobu. Jsou zadány základní parametry – oblasti, kde může a kde naopak nemůže díl růst, okolní podmínky (působící síly, tlak, teplota, atd.) a v neposlední řadě také materiálové vlastnosti. O zbytek se už postará počítačový algoritmus, který nabídne konstruktérovi desítky až stovky variantních designů, ze kterých si konstruktér vybere na základě dalších požadavků.

Konstrukční inženýři tak spolupracují s technologiemi, aby společně vytvořili více, lépe a méně: více nových nápadů a produktů, které lépe vyhovují potřebám uživatelů, v kratším čase a s menším negativním dopadem na životní prostředí.